GameChanger
Action Tracker

Reports for Uppsala

in Sweden

3 locations within Uppsala

Direct Reports for Uppsala in addition to the locations above

Reports

95 events with a total of 3711 reported participants


Date Map Participants Photos Host
🌐🔗 10
🌐🔗 5
🌐🔗 200
🌐🔗 10
🌐🔗 5
🌐🔗 18 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 20 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 8 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 16 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 7 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 5
🌐🔗 5
🌐🔗 5
🌐🔗 5
🌐🔗 ? Klimatstudenterna SLU
🌐🔗 10
🌐🔗 4
🌐🔗 1
🌐🔗 1
🌐🔗 4 🔗
🌐🔗 8 🔗
🌐🔗 1 Online
🌐🔗 15
🌐🔗 13 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 13 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 15 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 11 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 9 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 14 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 13 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 12 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 19 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 18 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 14 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 18 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 18 ShoeStrike
🌐🔗 20 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 19 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 34 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 28 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 80 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 24 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 21 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 17 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 8 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 25 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 15 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 8 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 9 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 16 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 15 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 15 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 14 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 22 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 19 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 ? Shoestrike for future
🌐🔗 20 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 15 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 12 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 20 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 8 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 19 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 12 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 10 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 11 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 14 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 12 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 25 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 44 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 40 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 37 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 67 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 34 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 31 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 36 Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 10 Vi är ett informellt nätverk av företagare i Uppsa
🌐🔗 1500 informal action group at Swedish University of Agr
🌐🔗 ? SLU
🌐🔗 20
🌐🔗 250
🌐🔗 400
🌐🔗 25
🌐🔗 38
🌐🔗 4 Skolstrejk uppsala
🌐🔗 ? Klimatstrejk Uppsala
🌐🔗 ?
🌐🔗 1 FFF Årsta
🌐🔗 2