GameChanger
Action Tracker

Records for Mariestad

  in Sweden

Records

8 events with a total of 185 recorded participants


Date Map Participants Link Host
? Walk for Future
1
? Klimataktion Mariestad
75
55
? Klimataktion Mariestad
54
? Nätverket hållbart liv mfl föreningar och andra in