GameChanger
Action Tracker

Records for Borås

  in Sweden

Records

13 events with a total of 504 recorded participants


Date Map Participants Link Host
15 Svenska Kyrkan i Brämhults församling
10 ???
2 Klimaromställning Borås
1 Klimatomställning Borås
6 Klimatomställning Borås
? Klimatomställning Borås
100 Klimatomställning Borås
150 Klimatomställning Borås
?
70
150
? Klimatomställning Borås
? Omställning Borås med Klimatnätverk Boråsregionen