GameChanger
Action Tracker

Records for Nyköping

  in Sweden

Records

18 events with a total of 962 recorded participants


Date Map Participants Link Host
1 MothersRebellion
20 MothersRebellion
40
? Klimataktion
40 pink
20 Omställning Nyköping
50 Strejkens initiativtagare är nätverket Grön Framti
40
? Omställning Nyköping
? Shoestrike for future
1
?
90 1977
10 Fridays for the Future
450 Grön Framtid Nyköping
50 Skolstrejk i Nyköping
150 Omställning Nyköping, Klimataktion
? Omställning Nyköping